Dikişli Sünnetin Avantajları

Dikişli sünnet günümüzde en çok uygulanan cerrahi işlemdir.Sünnet derisi bistüri ya da koter ile kesilir. Serbestleşen derinin iç ve dış yaprakları emilebilen dikişler aracılığıyla birbirine yaklaştırılır. İşlem süresi 10-15 dk. civarıdır. 

Dikişli sünnetin avantajları 

• Asepsi kuralına uyularak yapıldığı taktirde enfeksiyon riski yoktur.

• Ciddi bir ağrı olmuyor. Sünnet sonrası süreç oldukça konforlu geçiyor.

• İyileşme erken başlıyor kısa sürede tamamlanıyor.

• 3 gün sonra kontrole çağırıp klips çıkarma gibi bir duruma gerek olmuyor

• Pansumana ihtiyaç olmuyor

• Dikişler emilebilen dikişler olduğu için alınmasına gerek olmuyor.